top of page

Vergoeding door ziektekosten verzekering

Overige natuurgeneeskunde 24005

De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel. Het is een verzamelnaam voor natuurgeneeskundige behandelingen die niet onder de overige benoemde behandelvormen vallen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd en hebben hun eigen prestatie code.

Lichaamsgerichte psychotherapie 24513

Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren. 

Massagetherapie 24017

Indien je aanvullend verzekerd bent voor complementaire zorg dan worden mijn individuele behandelingen door de volgende verzekeraars gedeeltelijk vergoed:

 

Overige natuurgeneeskunde 24005 

Aevitae,

Bewuzt,

Coöperatie VGZ,

De Friesland Zorgverzekeraar

IZ,

IZA,

UMC,

United Consumers,

Univé,

Zekur

 

Massagetherapie 24017

Zilveren Kruis,

Bij twijfel raad ik u aan om voor de zekerheid contact op te nemen met uw verzekering.

Lichaamsgerichte psychotherapie 24513

Aevitae

Bewuzt,

Coöperatie VGZ,

De Friesland Zorgverzekeraar,

IZ,

IZA,

UMC,

United Consumers,

Univé,

Zekur

AVG

De AVG is een wet die gaat over de bescherming van persoonsgegevens.

Ik vind het belangrijk om zorgvuldig met persoonlijke gegevens om te gaan.

Van iedere cliënt hou ik de naam en adresgegevens bij. Deze gegevens gebruik ik alleen om contact op te nemen als dat nodig is of voor op de factuur.

Ik schrijf ook op met welke vraag iemand komt en met welke dingen ik rekening moet houden. Verder in korte bewoording wat we hebben gedaan en eventuele bijzonderheden.

Het is wettelijk bepaald dat deze gegevens 20 jaar bewaard moeten worden.

Ik deel geen gegevens met derden tenzij we dit gezamenlijk zijn overeengekomen.

Klachtenregeling

GATVirtueelschild.jpg

Mocht u een klacht hebben over de behandeling en wij komen er samen niet uit dan kunt u gebruik maken van de geschillencommissie.

Als u op de afbeelding hiernaast klikt komt u op de site van de geschillencommissie, daar kunt u met uw eventuele klachten terecht.

bottom of page